jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Lophodermium juniperinum (Fr.) De Not.

osutka jałowcowa
na stronie — występowanie

występowanie

GREJ: ID297583 (© autora fot.)
Na igłach jałowca.