jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chevall.

na stronie — występowanie

występowanie

Na łodygach traw.