red listGREJ
· Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Lopharia crassa (Lév.) Boidin

Porostereum crassum (Lév.) Hjortstam & Ryvarden