grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Phlebiopsis crassa (Lév.) Floudas et Hibbett

skórnikowiec purpurowy, lofaria purpurowa
Lopharia crassa (Lév.) Boidin · Porostereum crassum (Lév.) Hjortstam & Ryvarden
Phlebiopsis Phlebiopsis Phlebiopsis PhlebiopsisPhlebiopsiskorownica południowa (Phlebiopsis ravenelii)