grzyby.pl

Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich

korownica okazała, korownica olbrzymia
Peniophora gigantea (Fr.) Massee · Phanerochaete gigantea (Fr.) S.S. Rattan, Abdullah et Ismail [główna w czekliście] · Phlebia gigantea (Fr.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Owocniki w przeciągu całego roku, w lasach i poza nimi, na drewnie drzew iglastych, na pniakach, pniach, gałęziach i gałązkach.Owocniki w przeciągu całego roku, w lasach i poza nimi, na drewnie drzew iglastych, na pniakach, pniach, gałęziach i gałązkach.