jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Leucoscypha leucotricha (Alb. et Schwein.) Boud.