takson nie ujęty w czekliście

Leucoagaricus sericifer (Locq.) Vellinga

GREJ: ID328641 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID328641 (© autora fot.)