grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Lepista subconnexa (Murrill) Harmaja

Lepista Lepista Lepista LepistaLepistagąsówka szarobrązowa (Lepista luscina)Lepista ovispora