takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Lepista subconnexa (Murrill) Harmaja