grzyby.pl
jadalny

Lepista flaccida (Sowerby) Pat.

gąsówka rudawa, gąsówka płowa, gąsówka podwinięta
Lepista gilva (Pers.) Harmaja · Lepista inversa (Scop.) Pat.
Lepista gilva
w grupach po kilka pod dębami/sosnami; 16.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Lepista inversa
pod dębami i bukami; 16.10.1998, Dolny Śląsk, okolice Żmigrodu; copyright © by Marek Snowarski
Lepista gilva
grupa owocników w lesie dębowym
Lepista inversa
w grupach po kilka pod dębami/grabami

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny żółtawoochrowy, stosunkowo jasny, często z charakterystycznymi ciemniejszymi wodnistymi plamami, zwłaszcza na brzegu kapelusza, suchy bladożółtawy (forma Lepista gilva) lub owocniki mają kapelusz ciemniejszy, do ciemnordzawego, rudego, bez wodnistych plam (forma Lepista inversa) 40 – 80 (100) mm średnicy, młody płaski, szybko płytko lejkowaty; brzeg kapelusza jest długo podwinięty, z wiekiem nieregularnie powyginany; powierzchnia gładka, nieco połyskliwa.
Blaszki młode białawe potem żółtawe, ochrowożółte; cienkie i gęste; daleko zbiegające na trzon.
Trzon barwy kapelusza lub nieco jaśniejszy; 50 – 60 x 4 – 6 mm, cylindryczny, cienki; podstawa z białą filcowatą grzybnią, jest zrośnięta z podłożem.
Miąższ jasnoochrowy, zwarty. Zapach aromatyczny. Smak nieco ziołowy.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały (kremowożółty). Zarodniki kuliste, drobno brodawkowane, 3.5 – 5 µm.

Spore print white (creamy-yellow). Spores globose, minutely verrucose, 3.5 – 5 µm.

występowanie

Częsta. W grupach i czarcich kręgach w lasach liściastych i iglastych. Od sierpnia do października.

Common. Summer-fall, gregarious and in fairy rings in hardwood and coniferous forests.

wartość

Jadalna. Nie polecana do zbierania z uwagi na podobieństwo do niektórych gatunków z rodzaju lejkówka (Clitocybe) w którym znajdują się gatunki trujące.

Edible but there are simillar lejkówka (Clitocybe) which are poisonous.

uwagi

W obrębie szeroko rozumianego taksonu gąsówka rudawa (Lepista flaccida) są wyróżniane drobne gatunki jak Lepista gilva i Lepista inversa. Z obserwacji wynika jednak, że duża zmienność tego gatunku jest spowodowana warunkami wzrostu takimi jak temperatura i wilgotność oraz wiekiem owocników [80.3s75].

space