grzyby.pl

Laxitextum bicolor (Pers.) Lentz

skórnikówka białobrązowa
Stereum fuscum P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Saprotrof. W lasach, na martwych, leżących pniach i gałęziach drzew liściastych np. grabu, buka i dębu; lipiec-grudzień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Laxitextum bicolor na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-27 349513 AB-52 327594 AB-93 327933 AB-94 312034 328046 AC-09 335867 BB-01 303711 CA-58 307672 CC-15 343645 DA-95 360912 DA-96 360916 360442 DB-06 360321 359757 DE-45 310259 DE-46 363654 311101 330527 304639 DE-47 351246 DE-54 336560 327849 DE-55 260476 334317 230656 256239 DE-56 257346 DE-65 318096 356648 DE-94 158544 DE-95 158543 DE-96 189643

ID158543 Laxitextum bicolor; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2009.10.04; las bukowy; na leżącej kłodzie w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak,wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 313385 fot. 313386

ID158544 Laxitextum bicolor; Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-94; 2009.08.15; las bukowy; na leżącym buku w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 313390 fot. 313391

ID189643 Laxitextum bicolor; Bystrzanowice-Dwór rezerwat Bukowa Kępa, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-96; 2011.08.15; las bukowy; na leżącej kłodzie w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 436028 fot. 436029

ID230656 Laxitextum bicolor; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.11.19; nadrzeczne zadrzewienia nad rz.Widzówką -wierzba, olcha, czeremcha, brzoza, kruszyna, bez; na pniu powalonej czeremchy grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Marcin Piątek; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 57,15" N i 19st 23' 28,6" E

Prezentacja znaleziska w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/625256.html


6.01.2014
fot. 635693

ID256239 (potwierdzenie 230656) Laxitextum bicolor; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.01.16; nadrzeczne zadrzewienia nad rz.Widzówką -wierzba, olcha, czeremcha, brzoza, kruszyna, bez; na pniu powalonych, młodych czeremchy dwie grupy po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: wybrane owocniki z gr.1 ( pierwotnej )
fot. 742575 fot. 742576

i z gr. 2 ( tegorocznej, oddalonej o ok. 40 m )
fot. 742577 fot. 742578 fot. 742579

ID257346 Laxitextum bicolor; 1,5 km S od Martelichy ( dz.Radomska ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.03.15; podmokły las liściasty -brzozy, czeremchy, osiki i inne; na pniu powalonego krzewu ( czeremchy ? ) grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 42,8" N i 19st 27' 19,5" E

fot. 747478 fot. 747479 fot. 747480 fot. 747481

ID260476 Laxitextum bicolor; 2 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2015.05.17; liściasty skraj lasu; na martwym, leżącym pędzie krzewu liściastego grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 47,4" N i 19st 19' 12,8" E

fot. 757808 fot. 757809 fot. 757810 fot. 757811

ID303711 Laxitextum bicolor; 2 km SE od m. Bagicz (oddz. 47d Nadl. Gościno), pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-01; 2015.03.14; las łęgowy; kłoda bukowa kilkanaście owocników różnej wielkości; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak - przesłany do B. Gierczyk, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/742620.html

ID304639 Laxitextum bicolor; 1 km NE od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.08.26; las liściasty -dęby, brzozy, osiki i inne; na młodych, martwych, leżących drzewkach liściastych kilkadziesiąt owocników na dwóch drzewkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 21" N i 19st 33' 7,5" E

fot. 942994 fot. 942995 fot. 942996 fot. 942997 fot. 942998

 ID307672  Laxitextum bicolor; puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-58; 2017.09.27; buk, brzoza, dąb, sosna; drewno liściaste kilka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0005310, tak, notatka: tak, Spis grzybów na projektowanym odcinku drogi Wejherowo-Słwawutowo
uwagi: fot. 956888fot. 956889

ID310259 Laxitextum bicolor; 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.11.12; las mieszany -dęby, brzozy, sosny; na leżącej gałęzi dębowej owocniki rozpostarto-odgięte; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 55,5" N i 19st 25' 6" E

fot. 970237 fot. 970238 fot. 970239

ID311101 Laxitextum bicolor; Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.12.30; las liściasty -topole, olchy, brzozy i inne; na leżącej na ziemi gałęzi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 21,6" N i 19st 26' 19,5" E

fot. 975641 fot. 975642

ID312034 Laxitextum bicolor; Puszcza Bukowa, 2,1 km na SW od węzła autostrady A6 w Kijewie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.02.13; ubogi grąd z domieszką sosen; na konarze powalonego Gb rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Krzysztof Kołodziejczyk (na podstawie zdjęć); eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/979612.html

ID318096 Laxitextum bicolor; 2 km W od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2018.09.30; bór sosnowy; na pniaku brzozowym owocniki rozpostarto-kapelusikowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 34,2" N i 19st 19' 9,5" E

fot. 1023802 fot. 1023803 fot. 1023804

ID327594 Laxitextum bicolor; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Rytka), 1 km na SW od Karszna w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-52; 2019.10.19; żyzna buczyna przy łęgu; na kłodzie bukowej rozpostarto odgięty - kilkadziesiąt owocników pozrastanych ze sobą; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111677 fot. 1111678 fot. 1111679 fot. 1111680
zarodniki: 4,0-5,2 x 2,4-3,3
fot. 1111681
gloeocystydy:
fot. 1111682

ID327849 Laxitextum bicolor; 1 km SE od kol. Karolinów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2019.10.28; dąbrowa; na leżących na ziemi gałęziach dębowych kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 44" N i 19st 16' 5,5" E

fot. 1113706 fot. 1113707 fot. 1113708 fot. 1113709 fot. 1113710

ID327933 Laxitextum bicolor; Puszcza Bukowa (Polana Binowska), 2 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.11.01; zarośnięty jeżynami pas linii energetycznej przy buczynie; leżące wśród jeżyn konary buka rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1114463 fot. 1114464 fot. 1114465

ID328046 Laxitextum bicolor; Puszcza Bukowa, 2,6 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2019.11.05; żyzna buczyna z domieszką Db, So, Jw, Gb; na fragmentach pociętej kłody bukowej rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1114975 fot. 1114976 fot. 1114977

ID330527 Laxitextum bicolor; 0,8 km N od wsi Ruda, gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.02.09; wilgotny las mieszany -brzozy, osiki, leszczyny, olchy, czeremchy; na powalonym drzewku liściastym grupa kilkudziesięciu owocników, niektóre pozrastane; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 19" N i 19st 27' 11,5" E

fot. 1132230 fot. 1132231 fot. 1132232 fot. 1132233

ID334317 Laxitextum bicolor; 0,8 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.08.01; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na gałęziach powalonej brzozy licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 53" N i 19st 22' 55,5" E

fot. 1159285 fot. 1159286 fot. 1159287 fot. 1159288 fot. 1159289 fot. 1159290

ID335867 Laxitextum bicolor; prop. rez. Wapnica na krawędzi Doliny Iny, 3,7 km na S od Wapnicy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-09; 2020.09.19; grąd; na konarze Corylus avellana rozpostarto-odgięty, kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1170361 fot. 1170362 fot. 1170363

ID336560 Laxitextum bicolor; 0,7 km S od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2020.10.03; las mieszany -sosna, świerk, brzoza i olcha, dąb, osika; na pniu powalonej osiki kilkadziesiąt owocników -pojedynczo o pozrastane; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 19" N i 19st 16' 20,5" E

fot. 1175596 fot. 1175597 fot. 1175598 fot. 1175599 fot. 1175600

ID343645 Laxitextum bicolor; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2021.03.21; Śródpolne przydroże - starodrzew (jesion, klon, grab, i in.); Opadła gałąź grabu Gromadnie; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1216198 fot. 1216199

ID349513 Laxitextum bicolor; Równina Gryficka (prop. rez. Rybokarty), 0,7 km na NW od pałacu w Rybokartach, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-27; 2021.08.24; skarpa rowu między olsem bagiennym a kwaśną buczyną; na kłodzie Betula pendula rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1263476 fot. 1263477 fot. 1263478 fot. 1263479

ID351246 Laxitextum bicolor; 1,5 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2021.10.02; las liściasty -gł. graby, miejscami dęby, osiki, sosny i inne; na grabowym (?) pniaku i pniu powalonej osiki owocniki rozpostarto-kapeluszowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 0,5" N 19st 35' 11,5" E ( gr. 1 )

gr. 1
fot. 1278201 fot. 1278202 fot. 1278203

gr. 2
fot. 1278204 fot. 1278205 fot. 1278206

ID356648 Laxitextum bicolor; 1,5 km N od wsi Lgota Mała; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.03.13; pas lasu mieszanego nad śródleśną rzeczką -olcha, leszczyna, świerk i rzadziej inne; na martwej gałęzi liściastego krzewu grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 51" N 19st 20' 6" E

fot. 1326793 fot. 1326794 fot. 1326795 fot. 1326796

ID359757 Laxitextum bicolor; Wysoczyzna Elbląska, 50 m. NE od jez. Goplenica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.08.01; Buczyna, wilgotne miejsce na zboczu; Na butwiejącym konarze buka kilkanaście owocników rozpostarto-odgiętych; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, Tak, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°12'43.4"N 19°28'09.4"E

wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1358207.html

ID360321 Laxitextum bicolor; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.08.23; Buczyna; Na fragmencie drewna bukowego kilka-kilkanaście owocników pozrastanych; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°10'52.8"N 19°28'17.0"E

fot. 1365153 fot. 1365154 fot. 1365155 fot. 1365156 fot. 1365157 fot. 1365158 fot. 1365159

ID360442 Laxitextum bicolor; Elbląg - Jelenia Dolina (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.08.27; Buczyna; na lekko spróchniałej gałęzi buka kilkanaście owocników rozpostarto-odgiętych, część pozrastana; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'20.3"N 19°29'39.2"E

fot. 1366867 fot. 1366868 fot. 1366869 fot. 1366870 fot. 1366871 fot. 1366872 fot. 1366873 fot. 1366874

ID360912 Laxitextum bicolor; Jagodno, 900 m. NE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2022.09.07; buczyna z dodatkiem świerka; na leżącym drągu bukowym kilkanaście owocników pozrastanych; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'28.1"N 19°24'31.7"E

fot. 1370382 fot. 1370383 fot. 1370384 fot. 1370385 fot. 1370386 fot. 1370387

ID360916 Laxitextum bicolor; Pagórki, 1 km. SE, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.09.08; buczyna, w tym miejscu też brzozy i olsze; na pniaku buka kilka-kilkanaście owocników pozrastanych; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'07.4"N 19°31'56.4"E

fot. 1370404 fot. 1370405 fot. 1370406 fot. 1370407

ID363654 Laxitextum bicolor; 0,5 km N od wsi Borowiecko; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.10.30; bór sosnowy; sosna, brzoza, czeremcha, robinia; na konarze padłej brzozy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1386 19,4563

fot. 1391499 fot. 1391500 fot. 1391501 fot. 1391502

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji