GREJ

Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr.

mleczaj dołkowany
na stronie — znaleziska