Tx: 1477
grzyby.pl

Lactarius lilacinus Fr. [🔉 lak·tr·i·us *]

mleczaj liliowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lactarius lilacinus Fr. [🔉 lak·tr·i·us *](pl) mleczaj liliowy
lactrius, -a (lat., subst., n) — u Rzymian roślina wydzielająca sok mleczny; od lat. lac, -is (mleko); współcześnie nazwa rodzaju grzybów (mleczaj) których owocniki przy zranieniu wydzielą sok mleczny (zwykle białej barwy)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Nita & Bujakiewicz (2007)[2012]Nita & Bujakiewicz (2007) Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2012], Nita & Bujakiewicz (2009)[2013]Nita & Bujakiewicz (2009) Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes.[2013], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:02 1 znaleziska Lactarius lilacinus (mleczaj liliowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB52 327641 BB01 224501 DE54 192237 DE55 117857 148207 148211 148283 192236 DE56 192245 DE65 329785 362796 EB59 226115 GC01 194874 194910 GC11 272857

ID 117 857 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 10 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu-brzoza,olcha,w podroście leszczyna i kruszyna, w rowie,na ziemi, ok.25 owocników w trzech grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/20.12.10; uwagi: fot.208810 fot.208811 fot.208812 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

208810
208811
208812

ID 148 207 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 1,7 km NE,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 26 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las świerkowo-brzozowy na terenach podmokłych;rosną tam również krzewy czeremchy i kruszyny, na ziemi, grupa ok.25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/14.10.09; uwagi: fot.281881 fot.281882 fot.281883 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

281881
281882
281883

ID 148 211 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 1 km 25st na pdwsch. od Łęgu,gmKruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 26 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy na granicy lasu i łąk-olcha,brzoza,kruszyna, na ziemi, dwie grupy owocników (12 i 30) oddalone ok 4 m od siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/14.10.09; uwagi: fot.281922 fot.281923 fot.281924 fot.281925 fot.281926 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

281922
281923
281924
281925
281926

ID 148 283 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 1,2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad strumieniem-olcha,sosna,brzoza,osika, na ziemi, grupka 4 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/14.10.09; uwagi: fot.282125 fot.282126 fot.282127 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

282125
282126
282127

ID 192 236 oznaczenie: Lactarius lilacinus; • potwierdzenie ID148 211; lokalizacja: 1 km SE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 6 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty, podmokły, okresowo zalewany skraj lasu - gł.olchy i brzozy, na ziemi, w grupie, ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51 1 20,65 N ; 19 18 28,96 E; fot.448280 fot.448281 fot.448282 fot.448283 [notatka: nie] [fotografie: tak];

448280
448281
448282
448283

ID 192 237 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 0,6 km S od wsi Kijów ( zach części lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 6 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na ziemi, w dwóch grupach, ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/20.12.11; uwagi: 51 1 20,02 N ; 19 16 8,73 E; fot.448294 fot.448295 fot.448296; siedlisko; fot.448297 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

448294
448295
448296
448297

ID 192 245 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 1 km N od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 1 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na ziemi, na niewielkiej skarpie, grupa ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/20.12.11; uwagi: 51 1 25,64 N ; 19 26 5,44 E; fot.448336 fot.448337 fot.448338; siedlisko; fot.448339 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

448336
448337
448338
448339

ID 194 874 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 2 km na wschód od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 8 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg jez. Komosa porośnięty liściastymi (olsza, wierzba oraz sporo krzewów liściastych), rosły na wilgotnej ziemi bogatej w szczątki organiczne, kilkanaście owocników w jednej grupie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MG/1.02.12; uwagi: fot.462374 fot.462375 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

462374
462375

ID 194 910 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 2 km na W od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 2 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg lasu graniczący w tym miejscu z rzeką Supraśl. W wiekszości olsza i osika oraz z rzadka sosny., Wilgotna gleba bogata w szczątki organiczne., Kilkanaście owocników w jednej grupie.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/1.02.12; uwagi: fot.462495 fot.462496 fot.462497 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

462495
462496
462497

ID 224 501 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 2 km S od m. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 30 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny fragment lasu liściastego (brzoza, olsza, świerk), na ziemi, skupisko ok. 40 owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/TT/130930/0001; uwagi: fot.604993 [notatka: nie] [fotografie: tak];

604993

ID 226 115 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: Puszcza Piska Nadl.Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB59; data zbioru: 11 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olsza,klon, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/MWR/12.11.13; uwagi: fot.612499 [notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej] [fotografie: tak];

612499

ID 272 857 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: około 1,5 km na S od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 18 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg sztucznego zalewu, olcha, świerk, inne rzadziej, na wilgotnej ziemi, kilka owocników w jednej kępce; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005944; uwagi: fot.808331 fot.808332 fot.808333 [notatka: nie] [fotografie: tak];

808331
808332
808333

ID 327 641 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (Wielki Karcz), 1,7 km na S od osady Mszczuje w gminie Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB52; data zbioru: 25 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1112020 fot.1112021 fot.1112022 fot.1112023 fot.1112024; Zarodniki: 7,3-9,4 x 5,8-7,5 średnio: 8,2 x 6,6!, Q: 1,0-1,3 średnio 1,2:; fot.1112025; cheilocystydy:; fot.1112026; skórka kapelusza:; fot.1112027 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1112020
1112021
1112022
1112023
1112024
1112025
1112026
1112027

ID 329 785 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 30,5" N i 19st 23' 42" E], DE65; data zbioru: 20 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia nad rzeczką Widzówką -sosna, olcha, świerk, brzoza i inne, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004877; uwagi: [bf:1107591] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1107591 ;

ID 362 796 oznaczenie: Lactarius lilacinus; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0011 19,3308], DE65; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju boru sosnowego; olcha, czeremcha, na ziemi, grupa ponad 50 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1385552 fot.1385553 fot.1385554 fot.1385555 fot.1385556 fot.1385557 fot.1385558 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1385552
1385553
1385554
1385555
1385556
1385557
1385558
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji