grzyby.pl

Irpex lacteus (Fr.) Fr.

porokolczak mleczny
Steccherinum lacteum (Fr.) Krieglst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i poza nimi, na drewnie martwych lub żywych drzew i krzewów liściastych, rzadko iglastych; maj-listopad.W lasach i poza nimi, na drewnie martwych lub żywych drzew i krzewów liściastych, rzadko iglastych; maj-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem