grzyby.pl

Inocybe pusio P. Karst.

strzępiak łuseczkowaty, strzępiak chłopięcy
Inocybe fechtneri Velen. · Inocybe floccipes (Esteve-Raventós et Fouchier) Esteve-Raventós et Bizio · Inocybe obscura var. obscurissima R. Heim · Inocybe pusio Pers.: Fr. sensu Haim.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inocybe pusio (strzępiak łuseczkowaty)
młode owocniki, widok blaszek i trzonu
Inocybe pusio (strzępiak łuseczkowaty)
młode owocniki; w grupie, kilkanaście egzemplarzy, pod głogiem, podłoże margliste
Inocybe pusio (strzępiak łuseczkowaty)
stare owocniki; w grupie, kilkanaście egzemplarzy, pod głogiem, podłoże margliste

owocnik

Kapelusz brązowy, orzechowy z odcieniem miedzianym lub szarym, bez śladów fioletu, słabo higrofaniczny; 10-30 mm średnicy; cienki, stożkowato-wypukły do płaskiego z niedużym, ostrym garbkiem; brzeg początkowo podgięty, potem prosty, z resztkami zasnówki; powierzchnia sucha, z drobnymi przylegającymi łuseczkami, ostającymi na brzegu kapelusza.

space

Trzon bladolila, z wiekiem żółtoochrowy; cienki, z nieznacznym zgrubieniem u podstawy, 20-40 x 2-3 mm; powierzchnia oprószona, przy kapeluszu wyraźnie.

space

Pileus brown, nutty-coloured with copper-coloured or gray tinge, without violet hue, slightly hygrophanous; 10-30 mm in diameter; thin, obtusely conic to plane with a moderately sized acute umbo; margin initially incurved, later straight, with cortina remains; surface dry, with fine appressed scales, projecting onto the pileal margin.

space

Stipe pale lilac, with age yellow-ochraceous; thin and slightly clavate at the base, 20-40 x 2-3 mm; surface pruinose, distinctly at the pileus.

space

cechy mikroskopowe

Inocybe pusio (strzępiak łuseczkowaty)
Zarodniki gładkie, ziarenkowate, 7.5-10 x 5-7.5 µm.

space

Spores smooth, granular, 7.5-10 x 5-7.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Od maja do października na żyznej glebie w lasach mieszanych i liściastych, w parkach, zaroślach, prawie zawsze pod drzewami liściastymi, wyjątkowo pod sosnami; sierpień-wrzesień.
From late spring till autumn, on rich soils in mixed and hardwood forests, in parks.
Od podobnych gatunków (np. strzępiaka liliowowierzchołkowego (Inocybe cincinnata)) odróżnia się ochrowożółtą barwą podstawy trzonu, bez włókienek i z oszronieniem w górnej części. Kapelusz jest bez śladów fioletu.
From similar species (e.g. strzępiak liliowowierzchołkowy (Inocybe cincinnata)) differs in ochre-yellow colour of the stipe base, lacks fibrils and is pruinose at the apex. The cap without violet tinge.

wybrane okazy · selected collections

#20
99 06 23 - 3
leg. Marek Snowarski
/Wolin/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Nespiak A., 1990 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XIX. Strzępiak (Inocybe). [30]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji