grzyby.pl
trującyniejadalnyGREJ

Inocybe pusio P. Karst. (1889)

strzępiak łuseczkowaty, strzępiak chłopięcy
Inocybe pusio Pers.: Fr. sensu Haim.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inocybe pusio (strzępiak łuseczkowaty)
młode owocniki, widok blaszek i trzonu; 23.06.1999, Wolin; copyright © by Marek Snowarski
Inocybe pusio (strzępiak łuseczkowaty)
młode owocniki; w grupie, kilkanaście egzemplarzy, pod głogiem, podłoże margliste
Inocybe pusio (strzępiak łuseczkowaty)
stare owocniki; w grupie, kilkanaście egzemplarzy, pod głogiem, podłoże margliste

owocnik

Kapelusz brązowy, orzechowy z odcieniem miedzianym lub szarym, bez śladów fioletu, słabo higrofaniczny; 10 – 30 mm średnicy; cienki, stożkowato-wypukły do płaskiego z niedużym, ostrym garbkiem; brzeg początkowo podgięty, potem prosty, z resztkami zasnówki; powierzchnia sucha, z drobnymi przylegającymi łuseczkami, ostającymi na brzegu kapelusza.

space

Trzon bladolila, z wiekiem żółtoochrowy; cienki, z nieznacznym zgrubieniem u podstawy, 20 – 40 x 2 – 3 mm; powierzchnia oprószona, przy kapeluszu wyraźnie.

space

Pileus brown, nutty-coloured with copper-coloured or gray tinge, without violet hue, slightly hygrophanous; 10 – 30 mm in diameter; thin, obtusely conic to plane with a moderately sized acute umbo; margin initially incurved, later straight, with cortina remains; surface dry, with fine appressed scales, projecting onto the pileal margin.

space

Stipe pale lilac, with age yellow-ochraceous; thin and slightly clavate at the base, 20 – 40 x 2 – 3 mm; surface pruinose, distinctly at the pileus.

space

cechy mikroskopowe

Inocybe pusio (strzępiak łuseczkowaty)
Inocybe pusio (strzępiak łuseczkowaty)
Zarodniki gładkie, ziarenkowate, 7.5 – 10 x 5 – 7.5 µm.

space

Spores smooth, granular, 7.5 – 10 x 5 – 7.5 µm.

występowanie

Od maja do października na żyznej glebie w lasach mieszanych i liściastych, w parkach, zaroślach.

From late spring till autumn, on rich soils in mixed and hardwood forests, in parks.

uwagi

Od podobnych gatunków (np. Inocybe obscura) odróżnia się ochrowożółtą barwą podstawy trzonu, bez włókienek i z oszronieniem w górnej części. Kapelusz jest bez śladów fioletu.

From similar species (e.g. Inocybe obscura) differs in ochre-yellow colour of the stipe base, lacks fibrils and is pruinose at the apex. The cap without violet tinge.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19990623.3.99 - Inocybe pusio (strzępiak łuseczkowaty); Wolin
990623-3
leg. Marek Snowarski
/Wolin/ #20