literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (1979)[2635]Bujakiewicz (1979) Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów.[2635], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz & Springer (2009)[1350]Bujakiewicz & Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków).[1350], Domański (1955)[2677]Domański (1955) Grzyby kapeluszowe (Aphyllophorales, Agaricales) zebrane w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 1948-1952.[2677], Domański Z. (1965)[2717]Domański Z. (1965) Grzyby wyższe okolic Kowańca (Gorce).[2717], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774] (as: I. cincinnata v. cincinnata), Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Nespiak (1960)[3036]Nespiak (1960) Notatki mikologiczne z Tatr.[3036], Nespiak (1990)[1062]Nespiak (1990) Grzyby (Mycota). Tom 19. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Strzepiak (Inocybe).[1062], Olchowik et al. (2021)[2022]Olchowik et al. (2021) The ectomycorrhizal community of urban linden trees in Gdańsk, Poland.[2022], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: I. cincinnata var. cincinnata), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: I. cincinnata var. cincinnata)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:38 1 znaleziska Inocybe cincinnata (strzępiak liliowowierzchołkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB65 338600 BB01 228896 CA89 253891 DA51 362979 DA80 79469 114714 200386 DE35 329783 DE45 374284 DE56 350775 EB58 260524 FE27 364802 FE65 354604 GC04 230803

ID 79 469 oznaczenie: Inocybe cincinnata v. cincinnata; lokalizacja: Gdańsk ul.Michałowskiego, DA80; data zbioru: 2 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone lasem-dolina, na pniaki topoli i wokół niego, ok.20 owocników w kępkach po kilka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/071002/0001; uwagi: fot.126170 fot.126171 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

126170
126171

ID 114 714 oznaczenie: Inocybe cincinnata v. cincinnata; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Michałowskiego, DA80; data zbioru: 11 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle otoczone Lasami Oliwskimi, Na trawniku pod bukiem wokół dawno ściętej topoli, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/080911/0001; uwagi: fot.202016 fot.202017 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

202016
202017

ID 200 386 oznaczenie: Inocybe cincinnata; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Wojska Polskiego, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 5 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik,dąb czerwony,krzewy, ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120705/0002; uwagi: fot.495200 fot.495201 [notatka: nie] [fotografie: tak];

495200
495201

ID 228 896 oznaczenie: Inocybe cincinnata v.cincinnata; lokalizacja: 1 km SE od Kołobrzeg-Podczele, oddz. 24a Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 6 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy (olsza, czeremcha, w pobliżu świerki), na ziemi, w miejscu błotnistym, wiązki kilku - kilkunastu owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/130906/0002; uwagi: [bf:592090] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 592090 ;

ID 230 803 oznaczenie: Inocybe cincinata var. cincinata; lokalizacja: około 3.5 km na Sw od Krynek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC04; data zbioru: 21 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu swierkowego, na ziemi porośnietej mchami, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/121021/0001; uwagi: fot.636395 [notatka: nie] [fotografie: tak];

636395

ID 253 891 oznaczenie: Inocybe cincinnata var. cincinnata; lokalizacja: TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 23 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, sosna, dąb, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140923/0001; uwagi: fot.705812 [notatka: [bf:705811]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 705811 ;

ID 260 524 oznaczenie: Inocybe cincinnata var. cincinnata; lokalizacja: Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB58; data zbioru: 15 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Dąb, sosna, świerk, brzoza, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130915/0018; uwagi: fot.597360 [notatka: [bf:597359]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 597359 ;

ID 329 783 oznaczenie: Inocybe cincinnata; lokalizacja: Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 13' 48,7" N i 19st 24' 28" E], DE35; data zbioru: 6 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, osika, robinia, brzoza, klon, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004885; uwagi: [bf:1101434] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1101434 ;

ID 338 600 oznaczenie: Inocybe cincinnata var. cincinnata; lokalizacja: Goleniów, Park 750lecia, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 13 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park ze starodrzewiem, lipami, zieleniec z mulczowanymi zrębkami i korą krzewami ozdobnymi i roślinami, kilka owocników w grupie; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006222; uwagi: wątek [bf:1152908]; Strzępiak liliowowierzchołkowy [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1152908 ;

ID 350 775 oznaczenie: Inocybe cincinnata; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 26 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów; pobocze utwardzonej drogi leśnej, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 15,5" N 19st 28' 59,5" E; fot.1273130 fot.1273131 fot.1273132 fot.1273133 fot.1273134 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1273130
1273131
1273132
1273133
1273134

ID 354 604 oznaczenie: Inocybe cincinnata var. cincinnata; lokalizacja: Wyżnianka - 50.934284, 22.139798, pow. puławski, woj. lubelskie, FE65; data zbioru: 7 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny (Drzewa: grab, dąb, topola, sosna), na ziemi, w niecce wąwozu lessowego, kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008764; uwagi: fot.1306846 fot.1306847 [notatka: [bf:1157301]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1157301 ;

ID 362 979 oznaczenie: Inocybe cincinnata; lokalizacja: Hel, ul. Helska 2, Ośrodek Wypoczynkowy Delfin-Rewita Jurata, pow. pucki, woj. pomorskie, DA51; data zbioru: 21 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, trawnik z tują, sosna , cisem, różanecznikiem, na ziemii, pojedynczo kilkanaście; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1386274]; fot.1387218 fot.1387219 fot.1387220 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1386274 ;

ID 364 802 oznaczenie: Inocybe cincinnata var. cincinnata; lokalizacja: Ogród Botaniczny w Lublinie 51.264772, 22.517651, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE27; data zbioru: 16 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , na ziemi, gromadnie ok 30 owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010297; uwagi: fot.1400908 fot.1400909 fot.1400910 [notatka: [bf:1168519]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1168519 ;

ID 374 284 oznaczenie: Inocybe cincinnata; lokalizacja: 0,7 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 6' 47,5" N i 19st 25' 8,5" E], DE45; data zbioru: 31 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, brzozy, na ziemi, pod rdestowcami i lipami, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011481; uwagi: [bf:864637] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 864637 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji