takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Inocybe pruinosa R. Heim