Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm.

strzępiak porysowany
Inocybe fastigiata (Schaeff.) Quél.
na stronie — cechy makroskopowe · znaleziska