Inocybe mixtilis (strzępiak jasnobrzegi)
Inocybe mixtilis (strzępiak jasnobrzegi)
Inocybe mixtilis (strzępiak jasnobrzegi)

jadalne czy trujące? 🔴

Trujący.[105][134]

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częściej w lasach iglastych niż liściastych, często pod sosnami, na poboczach dróg; latem.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Inocybe mixtilis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 156171 156805 AD-27 155665 CA-89 274497 CB-23 253809 FE-27 364846 GC-01 256682 230826 GC-11 230827

 ID155665  Inocybe mixtilis; 1,5 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD-27; 2008.09.09; skraj młodnika sosnowego; na ziemi, wśród traw i mchów, pod sosną gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, nr. 1061* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304477

 ID156171  Inocybe mixtilis; 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.09.26; las mieszany(Picea, Quercus, Betula); na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 835 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 306255

 ID156805  Inocybe mixtilis; 3 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.09.12; las mieszany(Pinus, Fagus, Quercus, Betula); na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 508 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 308486

 ID230826  Inocybe mixtilis; około 1 km na W od Supraśla, droga na Pólko, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.06.11; bór sosnowy; na ziemi, na poboczu drogi jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130611/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636599

 ID230827  Inocybe mixtilis; około 1 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.06.13; śródpolne zadrzewienie, drzewostan oraz charakter bardzo zróżnicowany; na ściółce, u podstawy topoli jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130613/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 636602

 ID253809  Inocybe mixtilis; Rezerwat Kruszynek, pow. bytowski, woj. pomorskie, CB-23; 2014.09.11; mechowisko, olsza, brzoza, sosna; mchy jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140911/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/701257.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/701258.jpg&type=image/jpeg

 ID256682  Inocybe mixtilis; około 2 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013.08.02; las iglasty, przewaga świerka, mała domieszka olchy, topoli, brzozy; na zbutwiałym pniaku niewiadomego pochodzenia 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130802/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 744863

 ID274497  Inocybe mixtilis; TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2013.10.22; buk, świerk, sosna; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131022/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/613502.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/613503.jpg&type=image/jpeg

 ID364846  Inocybe mixtilis; Ogród Botaniczny Lublin 51.264069, 22.517358, pow. lubelski, woj. Lubelskie, FE-27; 2022.09.28; pod świerkami, sosnami; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010232, BGF0010242, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1171946.html
uwagi: fot. 1400978 fot. 1400979

Także https://www.bio-forum.pl/messages/33/1171957.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji