grzyby.pl

Inocybe fuscidula Velen.

strzępiak brązowoczarny
Inocybe brunneoatra (R.Heim) P.D.Orton · Inocybe virgatula Kühner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank jest to synonim strzępiaka drobnozarodnikowego (Inocybe glabripes); w czekliście Wojewoda W., 2003 [105] i GBIF to osobne gatunki. (2022-12-14)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Nie znaleziona literatura id: ""
znaleziska Inocybe fuscidula na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 156160 AD-19 156462 156186 DE-55 255230 DE-78 343083 ED-35 310081 GC-01 295513 295512 275788 GC-02 256684

 ID156160  Inocybe fuscidula; 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2007.09.26; las mieszany(Quercus, Pinus, Corylus); na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 834 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 306221 fot. 306222

 ID156186  Inocybe fuscidula; 1 km na N od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2007.10.13; las mieszany(Pinus, Picea, Corylus, Populus tremula); na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 859 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 306340 fot. 306341

 ID156462  Inocybe fuscidula; Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-19; 2006.11.17; skraj lasu mieszanego(Pinus, Betula, Populus tremula); w mchu, na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 606 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 307422

 ID255230  Inocybe fuscidula var. fuscidula; 1,8 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.09.06; las mieszany -sosna, brzoza, osika, olcha; pobocze dróżki porośnięte gęsto roślinnością zielną; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130906/0003, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 8,5" N i 19st 19' 7,07" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/592020.html

 ID256684  Inocybe fuscidula var. bisporigera; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.21; las mieszany z przewagą świerka, liściaste sporadycznie; u podstawy pniaka, prawdopodobnie po wyciętym starym dębie kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130721/0008, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 744869

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "Supraśl, 5,5 km NE".

 ID275788  Inocybe fuscidula; około 500m na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013.10.30.; brzeg starej żwirowni porośnięty wierzbami; na ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131030/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 821771

 ID295512  Inocybe fuscidula; lasy na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2014.08.01; trawiaste przydroże; na ziemi po kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140801/0001, BGF/BF/MG/140919/0002, tak, notatka: nie
uwagi: Powyższe zgłoszenie dotyczy dwóch kolekcji znalezionych w tym samym kompleksie leśnym. Pierwsze z dnia; 2014.08.01, następne: 2014.09.19.
Zamieszczone zdjęcia pokazują kolekcje z dnia 2014.09.19 oznaczoną jako: I. fuscidula var. fuscidula.
fot. 897774fot. 897775

 ID295513  Inocybe fuscidula; Puszcza Knyszyńska, około 2 km na E od Ogrodniczek, okolice Krasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2014.09.19; Strefa przejściowa pomiędzy mokradłami i borem iglastym; podłoże grząskie, torfowe, gęsto porośniete mchami po kilka owocników w trzech grupach oddalonych od siebie o kilkadziesiąt metrów; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140919/0004, BGF/BF/MG/140919/0006, BGF/BF/MG/140919/0007, tak
uwagi: fot. 897780fot. 897781fot. 897782

 ID310081  Inocybe fuscidula; Suchy Las, ul. Parkowa, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2016.08.15; pod ogrodzeniem posesji; ziemia 1 szt; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001160, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/869059.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/869060.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/869061.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/869062.jpg

 ID343083  Inocybe fuscidula; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2018.08.04; podmokły las liściasty: dąb, buk, grab, lipa, leszczyna, olcha, jesion, klon, brzoza; wyschniete bagno; ziemia .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006284, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1211020

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji