Tx: 2909
grzyby.pl

Inocybe curvipes P. Karst.

strzępiak wełenkowy
Inocybe lanuginella (J.Schröt.) Konrad et Maubl.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inocybe curvipes (strzępiak wełenkowy)
Inocybe curvipes (strzępiak wełenkowy)
Inocybe curvipes (strzępiak wełenkowy)
Inocybe curvipes (strzępiak wełenkowy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W wilgotnych lasach i parkach; na ziemi. (to [105] o I. curvipes) W lasach iglastych, pod świerkami i sosnami, na wrzosowiskach, piaszczystych wydmach; na ziemi. (to [105] o I. boltonii)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339] (as: I. lanuginella), Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: I. lanuginella), Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452] (as: I. lanuginella), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558] (as: I. lanuginella), Hilszczańska (2015)[1582]Hilszczańska (2015) Popularyzacja upraw truflowych w Polsce jako metody ochrony gatunkowej trufli letniej i zagospodarowania terenów nieleśnych.[1582], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704] (synonimizuje z I. boltonii), Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Leski et al. (2010)[1834]Leski et al. (2010) Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries.[1834], Lisiewska (1987)[2968]Lisiewska (1987) Floristic-ecological investigations of Macromycetes on a coal mine dump in the Silesia region (S. Poland).[2968], Lisiewska (1992)[2971]Lisiewska (1992) Flora macromycetes rezerwatu „Perkuć” w Puszczy Augustowskiej.[2971], Lisiewska & Celka (1995)[2980]Lisiewska & Celka (1995) Makromycetes parków wschodniej części Golęcińskiego Klina zieleni w Poznaniu.[2980], Lisiewska & Strakulska (2002)[1849]Lisiewska & Strakulska (2002) Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (central Wielkopolska).[1849] (as: I. lanuginella), Ławrynowicz (1973)[2994]Ławrynowicz (1973) Grzyby wyższe makroskopowe w grądach Polski Środkowej.[2994], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Nespiak (1990)[1062]Nespiak (1990) Grzyby (Mycota). Tom 19. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bedłkowe (Agaricales). Zasłonakowate (Cortinariaceae). Strzepiak (Inocybe).[1062], Pietras et al. (2015)[2082]Pietras et al. (2015) Dynamika zbiorowiska grzybów mykoryzowych dębu szypułkowego w warunkach szkółki leśnej.[2082], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:40 1 znaleziska Inocybe curvipes (strzępiak wełenkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 335539 CB38 335541 CC15 309714 DE46 281037 DE54 329770 371058 DE55 229567 329778 329781 DE56 255232 FE27 341632 FG21 308582 GC11 275794

ID 229 567 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: Radomsko, 300 m N od oczyszczalni ścieków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 6,9" N i 19st 25' 22,07" E], DE55; data zbioru: 14 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla przy torowisku -gł.tarnina i jabłonie, na ziemi, pod jabłonią, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130514/0002; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:559034] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 559034 ;

ID 255 232 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: 1 km NW od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 17,03" N i 19st 25' 57,15" E], DE56; data zbioru: 31 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły fragment lasu -olchy, sosny, rzadziej inne, na ziemi, w liściastej ściółce na dnie płytkiego dołu, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130831/0002; uwagi: [bf:590754] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 590754 ;

ID 275 794 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: kilkaset metrów na SE od Ciasnego, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 12 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki rolne w wiekszości samoczynnie zalesione różnymi gatunkami drzew, na skraju trawiastej koleiny z rzadka uczęszczanej drogi, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130812/0001; uwagi: fot.821789 [notatka: nie] [fotografie: tak];

821789

ID 281 037 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: Fryszerka, okolice dawnego zalewu; gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 25,4" N i 19st 30' 1,4" E], DE46; data zbioru: 16 sie 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na ziemi, w wyschniętym rowie, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/150816/0001; uwagi: [bf:779505] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 779505 ;

ID 308 582 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: Olchowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 28 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi, przy strumieniu, sosna, modrzew, buk i in., na ziemi, 3 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/150628/0002; uwagi: fot.960839 fot.960840; wątek; [bf:779414] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 779414 ;

ID 309 714 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 20 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Trawiasty dukt w kilkunastoletniej dębinie., Ziemia - wśród traw., 1 owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002375; uwagi: [bf:821829].; fot.967060 fot.967061 fot.967062 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 821829 ;

ID 329 770 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 10" N i 19st 15' 11,3" E], DE54; data zbioru: 14 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym -graby, brzozy, sosny i inne, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004880; uwagi: [bf:1095409] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1095409 ;

ID 329 778 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: 0,7 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 49" N i 19st 24' 16,5" E], DE55; data zbioru: 15 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta, okresowo podmokła grupa drzew na obrzeżach lasu -osiki, olchy, krzewiaste wierzby, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004881; uwagi: [bf:1095506] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1095506 ;

ID 329 781 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: 2 km S od wsi Radziechowice I; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 5,8" N i 19st 19' 27,5" E], DE55; data zbioru: 18 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna łąka w borze sosnowym,, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w 3 grupach; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004879, BGF0004882; uwagi: [bf:1086293]; [bf:1086304] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1086293 1086304 ;

ID 335 539 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005856; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1011596] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1011596 ;

ID 335 541 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: Arboretum Wirty przy Nadl. Kaliska w gm. Zblewo, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB38; data zbioru: 19 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, na ziemi pod świerkuem kłującym i dębem burgundzkim, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005857; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1020740] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1020740 ;

ID 341 632 oznaczenie: Inocybe curvipes; lokalizacja: Lublin, Ogród Botaniczny, pow. lubelski, woj. Lubelskie, FE27; data zbioru: 3 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ogród Botaniczny, Grzyby rosły pod klonem polnym., 10 sztuk; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006458; uwagi: fot.1201820 fot.1201821 fot.1201822 [notatka: [bf:1147139]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1147139 ;

ID 371 058 oznaczenie: Inocybe curvipes; • potwierdzenie ID329 770; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0200 19,2534], DE54; data zbioru: 26 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z okresowym ciekiem wodnym; brzoza, grab, olcha, sosna, świerk i inne, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1468460 fot.1468461 fot.1468462 fot.1468463 fot.1468464 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1468460
1468461
1468462
1468463
1468464
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji