grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Inocybe brunneotomentosa Huijsman

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inocybe Inocybe Inocybe InocybeInocybestrzępiak żółtoblaszkowy (Inocybe relicina)Inocybe aeruginascens
Inocybe brunneotomentosa
15.09.2012, gm. Bolków, k. Grudna, Góry Kaczawskie, Góra Bukowa; copyright © by Jacek Soboń
Inocybe brunneotomentosa
Inocybe brunneotomentosa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120915.15092012-5JS.jsb - Inocybe brunneotomentosa; gm. Bolków, k. Grudna, Góry Kaczawskie, Góra Bukowa
120915-15092012-5JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Bolków, k. Grudna, Góry Kaczawskie, Góra Bukowa/ #3