Tx: 1841
grzyby.pl

Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk

szczeciniak jodłowy, szczecinkowiec jodłowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bodziarczyk i Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk i Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody ?Cisy w Serednicy? w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190[1324], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła (2018)[1371]Chachuła (2018) Różnorodność mykobioty w Pienińskim Parku Narodowym w okresie jesienno-zimowym - wstępne wyniki badań.[1371], Chlebicki (2008)[1393]Chlebicki (2008) Grzyby nadrzewne Gorców.[1393], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (2000)[1535]Gumińska (2000) Flora i fauna Pienin. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes).[1535], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawska et al. (2016)[1804]Kujawska et al. (2016) New locality of Hymenochaete cruenta in the Olbina nature reserve and revisiting of distribution of this fungus in Poland.[1804], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883] (as: Hymenochaete mougeotii), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781] (as H. mougeotii), Wojewoda (2003)[2523]Wojewoda (2003) Morphology of some rare and threatened Polish Basidiomycota.[2523], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2002)[2541]Wojewoda et al. (2002) Hymenochaete cruenta (Pers.: Fr.) Donk.[2541], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hymenochaete cruenta (szczeciniak jodłowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 355743 358063 CE37 166868 185242 208855 CE59 328339 DE35 340343 DE63 227740 DF27 367366 DF97 257091 DG27 111531 ED99 366976 EE45 369788 EE57 209630 EE76 129784 EF10 367365 EG29 94422 95121 FD31 367035 FD55 367164 FG10 258127 FG20 94426 367099 FG21 196664 331471 336402 FG24 196658 FG28 40276 FG32 195743 FG33 97550 122927 156283 182105 355995 FG34 274695 FG35 96168 FG45 190969

ID 40 276 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Rezerwat, FG28; data zbioru: 25 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z cisem pospolitym, Gałąź jodły, W grupie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 38/PC/3.07.08; uwagi: Na kilku opadłych gałęziach znalazłem w rezerwacie tym gatunek ten.; fot.50718 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

50718

ID 94 422 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Bartne, Beskid Niski, 2 km na SE od cerkwi, EG29; data zbioru: 25 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo - jodłowy, wysoko w koronie jodły na obumarłych konarach i gałęziach, w grupach po kilka rozpostartych owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080225 Hymenochaete cruenta>; uwagi: Szczecinkowiec jodłowy. Zdjęcia wykonano i eksykat pobrano z gałęzi opadłej z drzewa.; fot.155652 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

155652

ID 94 426 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Wołowiec, Beskid Niski, 2 km SE, otulina Magurskiego PN, FG20; data zbioru: 1 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo - jodłowy, wysoko w koronie jodły na martwych konarach i gałęziach pozostających na drzewie, grupami po kilka owocników blisko siebie lub zrośniętych w skupiska około 20 - 40 cm długości; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080301 Hymenochaete cruenta>; uwagi: Szczecinkowiec jodłowy. Fotografowano i pobrano eksykat z gałęzi opadłej na ziemię.; fot.155668 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

155668

ID 95 121 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Wołowiec, Beskid Niski, pd. podnóże g. Mareszki, EG29; data zbioru: 8 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa starych jodeł w wąwozie strumienia w otoczeniu wielogatunkowego młodego lasu, w koronie jodły na martwych gałęziach, kilka fragmentów gałęzi z owocnikami strącone przez wiatr na ziemię, rozpostarte owocniki pojedyncze i pozrastane po kilka; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u autora zgłoszenia, <080208 Hymenochaete cruenta>; uwagi: Szczecinkowiec jodłowy; fot.157043 fot.157044 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

157043
157044

ID 96 168 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: pasmo Kamień kilka km od miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb na północ, FG35; data zbioru: 30 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany jodłowo-bukowy, na powalonej jodle, dwa owocniki rozpostarte na gałęziach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/3.04.08; uwagi: fot.159380 fot.159381 fot.159382 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

159380
159381
159382

ID 97 550 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: okolice Woli Niżnej, powiat krośnieński, FG33; data zbioru: 13 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z bukiem i jodłą oraz innymi domieszkami, na opadłych gałązkach jodłowych, 2 owocniki rozpostarte; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AH/16.05.08; uwagi: fot.162803 fot.162804 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162803
162804

ID 111 531 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: ok 3,5 km W Zubrzyca Górna, gmina Jabłonka, pow.nowotarski, woj.małopolskie, DG27; data zbioru: 16 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty jodłowo-świerkowy, na opadłej jodłowej gałęzi, kilka owocników na gałęzi; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JG/14.11.08; uwagi: fot.194791 fot.194792 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194791
194792

ID 122 927 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: ok.3 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie (ok. 0,5 km S od Polan Surowicznych), FG33; data zbioru: 17 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowy, leżąca na ziemi gałąź, resupinowaty owocnik pokrywał kilkanaście centymetrów kw.; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/21.12.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 129 784 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Kakonin, Świętokrzyski Park Narodowy, EE76; data zbioru: 26 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy, na leżących gałęziach jodły, kilka rozpostartych owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: .; fot.236832 fot.236833 [notatka: nie] [fotografie: tak];

236832
236833

ID 156 283 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: ok.2,5 km NE, Wola Niżna, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 28 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą świerka, na uschniętym drzewie iglastym (świerk lub jodła) (średnica drzewa ok.15 cm), całość przedstawiona na fotografii; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN; uwagi: Stanowisko znajduje się ok. 0,5 km od zgłoszonego w poprzednim roku ID: 122927!; fot.306613;

306613

ID 166 868 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: 1,5 km S od zabudowań Żdżar (przysiółek Koziołeki) i 1,5 km W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 5 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, z domieszką brzozy, na suchych gałęziach złamanej jodły - górna część drzewa opadła na ziemię, porosłe 3 gałązki; leg. Piotr Zawada, det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/PZ/3.01.11; uwagi: na forum:[bf:343725]; Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 244; fot.345195 fot.345196 fot.345197 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 343725 ;

ID 182 105 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: okolice Jaślisk, poniżej południowej części szczytu Kamarka (630 m.n.p.), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 31 sty 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w tym miejscu głównie jodłowy, na młodym, raczej martwym, drzewku jodłowym, resupinatowo, plackowato kilka dużych i mnóstwo małych owocnikó; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.395603 fot.395604 fot.395605 [notatka: nie] [fotografie: tak];

395603
395604
395605

ID 185 242 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: 1,2 km na S-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 8 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-świerkowy, z domieszką brzozy i osiki, na opadłych gałęziach, na suchych gałęziach na drzewie, na pniach drzew, na 5 opadłych gałęziach, na 2 suchych na drzewie gałęziach, na 2 pniach drzew; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, Oddział 244. Występuje w 6 skupiskach, oddalonych od siebie od 50m do 150m.; fot.407433 fot.407434 fot.407435 fot.407436 fot.407437 [notatka: nie] [fotografie: tak];

407433
407434
407435
407436
407437

ID 190 969 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Komańcza, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG45; data zbioru: 4 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głownie jodłowy z domieszkami m.in. buka, na leżącej gałęzi jodłowej, plackowato rozpostarte i zlewające się owocniki, ok. 30; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/1.12.11; uwagi: fot.442048 fot.442049 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

442048
442049

ID 195 743 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 6 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie jodła z domieszką buka i in., na odłamanej jodłowej gałęzi, około 10 rozpostartych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.466551 fot.466552 fot.466553 [notatka: nie] [fotografie: tak];

466551
466552
466553

ID 196 658 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: okolice miejscowości Puławy (Wernejówka), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG24; data zbioru: 1 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszkami, na opadłej gałęzi jodłowej, rozpostarte kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/AH/10.12.12; uwagi: fot.470835 fot.470836 [notatka: nie] [fotografie: tak];

470835
470836

ID 196 664 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 22 sty 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie jodła z domieszkami buka , leszczyny, osiki, na martwych gałęziach jodłowych, w grupach, na żywych jodłach, wysoko nad ziemią; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie, niemożliwy do pozyskania; uwagi: fot.470871 fot.470872 fot.470873 fot.470874 [fotografie: tak];

470871
470872
470873
470874

ID 208 855 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: 1,3 km na N-E od zabudowań miejscowości Mieleszyn, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 23 gru 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, z domieszką sosny, buka, rzadko osiki, brzozy, dębu, na opadłych gałęziach jodły, płatowo, na dwóch gałęziach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 978. Gmina Bolesławiec.; fot.535672 fot.535673 fot.535674 fot.535675 fot.535676 [notatka: nie] [fotografie: tak];

535672
535673
535674
535675
535676

ID 227 740 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Broniszew Stary, Jodły Lemańskie, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 26 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszkami, na leżącej gałęzi, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę; uwagi: fot.620212 [notatka: nie] [fotografie: tak];

620212

ID 257 091 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Budzów, pow. suski, woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 15 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-świerkowy, na gał±zce jodłowej, kilka owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (prześlę); uwagi: Zdjęcia:; fot.746520 [notatka: nie] [fotografie: tak];

746520

ID 258 127 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: okolice miejscowości Jaworze, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG10; data zbioru: 6 kwi 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z domieszką innych drzew i krzewów, na pniu jodłowym, sporo zlewających się, rozpostartych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.750031 [notatka: nie] [fotografie: tak];

750031

ID 274 695 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: okolice Moszczańca, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 26 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z domieszkami, na martwej małęj jodle, kilkanaście pozrastanych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0005093; uwagi: fot.817378 [notatka: nie] [fotografie: tak];

817378

ID 328 339 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: 600 m na N-W od Marek, pow. oleski, woj. opolskie, CE59; data zbioru: 10 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: sosna, jodła, świerk, brzoza, rzadko buk, na leżącej na ziemi gałęzi jodły, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Wieluń, Leśnictwo Budziaki, oddział 354, Gmina Praszka.; fot.1117871 fot.1117872 fot.1117873 fot.1117874 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117871
1117872
1117873
1117874

ID 331 471 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: okolice Przełęczy Hałbowskiej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 23 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo jodłowy z klonem jaworem, grabem, brzozą, leszczyną i in., na spodniej stronie gałęzi jodłowej, kilka rozpostartych owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006697; uwagi: fot.1139188 fot.1139189 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1139188
1139189

ID 336 402 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Krempna 3 km S, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 13 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, gałąź jodły leżąca na ziemi, 2 owocniki na gałęzi; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wysyłam; uwagi: fot.1174268 fot.1174269 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1174268
1174269

ID 340 343 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 25 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy, różnorodny wiekowo, las mieszany -dęby, jodły, graby, osiki i inne; fragment z przewagą jodły, na gałęziach jodłowych pozostawionych po wycince i na martwych jodełkach, dość licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 11' 50" N 19st 23' 5" E; fot.1194656 fot.1194657 fot.1194658 fot.1194659 fot.1194660 fot.1194661 fot.1194662 fot.1194663 fot.1194664 fot.1194665; siedlisko; fot.1194666 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1194656
1194657
1194658
1194659
1194660
1194661
1194662
1194663
1194664
1194665
1194666

ID 355 743 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: 50.859866, 21.072147, pow. Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie; data zbioru: 19 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, gałązka jodłowa, w grupie; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak, wyślę kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1317522 fot.1317523 fot.1317524 [fotografie: tak];

1317522
1317523
1317524

ID 355 995 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: okolice Woli Niżnej w kierunku Woli Wyżnej (Jaśliski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 6 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Leśne przydroże z jodłą, leszczyną i in., martwa gałąź żywej jodły, około 20 rozpostartych owocników różnej wielkości; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1320101 fot.1320102 fot.1320103 fot.1320104 fot.1320105 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1320101
1320102
1320103
1320104
1320105

ID 358 063 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: 50.993225,20.993186, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie; data zbioru: 29 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z duzą ilością jodły, gałązka jodłowa, dwie; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak, wyślę kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1341315 [fotografie: tak];

1341315

ID 366 976 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Kozienicki Park Krajobrazowy Przejazd, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, ED99; data zbioru: 1 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo dębowo grabowy, na opadłej gałęzi jodłowej, pojedyńczo; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1420726 fot.1420727 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1420726
1420727

ID 367 035 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Rososz,około 1 km od gajówki, pow. miński, woj. mazowieckie, FD31; data zbioru: 2 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła,dąb,grab,sosna,brzoza, na martwej,leżącej jodle, kilka owocników rozciagnietych na jodle; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1421186 fot.1421187 [fotografie: tak];

1421186
1421187

ID 367 099 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Radocyna w kierunku Lipnej - opustoszałe wsie, pow. gorlicki, woj. małopolskie, FG20; data zbioru: 26 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jodła,świerk, buk, leszczyna i in. przy utwardzonej drodze, leżący na ziemi zmurszały kawałek gałęzi jodłowejk, 1 rozpostarty owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1421747 fot.1421748 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1421747
1421748

ID 367 164 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: Żdżary, pow. łukowski, woj. lubelskie, FD55; data zbioru: 8 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszka sosny,brozy i dęba, na martwej leżącej jodle, kilka owocników rozciągnietych po całej jodle; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1422633 fot.1422634 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422633
1422634

ID 367 365 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: około 1km na W od Sielca, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, EF10; data zbioru: 14 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszką buka i dęba, na jodłowej gałęzi, kilka owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1424917 fot.1424918 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1424917
1424918

ID 367 366 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: ok.2 km na W od Strzegowej, pow. olkuski, woj. małopolskie, DF27; data zbioru: 14 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na jodłowych gałęziach, kilka owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1424924 fot.1424925 fot.1424926 fot.1424927 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1424924
1424925
1424926
1424927

ID 369 788 oznaczenie: Hymenochaete cruenta; lokalizacja: ok 2,5 km na NW od Pogorzały, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie, EE45; data zbioru: 24 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z domieszka buka i sosny, na przewróconej młodej jodle, w grupie,kilka owocników; leg. Magdalena Mularczyk Robert Łyżczarz, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1453743 fot.1453744 fot.1453745 fot.1453746 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1453743
1453744
1453745
1453746
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji