Hygrophorus lucorum (wodnicha modrzewiowa)
Hygrophorus lucorum (wodnicha modrzewiowa)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID180105 (© autora fot.)
Hygrophorus lucorum (wodnicha modrzewiowa)
Hygrophorus lucorum (wodnicha modrzewiowa)

opis

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, pod modrzewiami, na ziemi; wrzesień-październik.

jadalne czy trujące? 🟢

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Kałucka et al. (2016)[1634]Kałucka et al. (2016) Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland – first time recorded, rare, and redlisted species.[1634], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2004)[1890]Łuszczyński (2004) Basidiomycetes of coniferous forest communities in the Góry Świętokrzyskie Mts.[1890], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Hygrophorus lucorum (wodnicha modrzewiowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BE62 156592 DE55 364190 DF78 180105 FG23 308212 331597

ID 156 592 oznaczenie: Hygrophorus lucorum; lokalizacja: Grudno, 1 km SE, pow. jaworski, woj. dolnośląskie, BE62; data zbioru: 19 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, w sąsiedztwie modrzewi, na ziemi, licznie (kilkadziesiąt owocników na kilku hektarach); leg. Tomasz Pachlewski, Marek Snowarski, det. Marek Snowarski; eksykat: BGF/BF/TP/091119/0001; uwagi: [fotografie: tak, fot. M. Snowarski];

ID 180 105 oznaczenie: Hygrophorus lucorum; lokalizacja: Skawina, pólnocna cześć miasta, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 20 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod modrzewiami, w trawie, masowo; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/101120/0001; uwagi: Owocniki tej wodnichy wyrastają masowo od kilku lat w sadzie owocowym na którego granicy wyrasta kilka modrzewi.; fot.390654 fot.390655 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

390654
390655

ID 308 212 oznaczenie: Hygrophorus lucorum; lokalizacja: Bania Szklarska okolice miejscowości Szklary, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 22 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: buk leszczyna, sosna, brzoza, modrzew i inne, obrzeże lasu, na ziemi, pod modrzewiami, masowo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0006720; uwagi: fot.959290 [notatka: nie] [fotografie: tak];

959290

ID 331 597 oznaczenie: Hygrophorus lucorum; lokalizacja: Między Desznem, a Wisłoczkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 17 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zagajnik modrzewiowy z sosną, na granicy górskiej łąki, na ziemi, pośród igliwia, kilka owocników pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009262; uwagi: fot.1140195 fot.1140196 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140195
1140196

ID 364 190 oznaczenie: Hygrophorus lucorum; lokalizacja: 1,5 km SW od dz. Stobiecko Miejskie (Radomsko); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0686 19,3775], DE55; data zbioru: 12 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: modrzewiowy fragment lasu mieszanego, na ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1395717 fot.1395718 fot.1395719 fot.1395720 fot.1395721 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1395717
1395718
1395719
1395720
1395721
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji