takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Hygrophorus hedrychii (Velen.) K. Kult