grzyby.pl

Hygrocybe ingrata J.L. Jensen et F.H. Moller

wilgotnica zasadowa
Neohygrocybe ingrata (J.P. Jensen et F.H. Møller) Herink
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe HygrocybeHygrocybeHygrocybe chlorophana var. aurantiacawilgotnica drobna (Hygrocybe insipida)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.15 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
W wilgotnych lasach, łąkach, na torfowiskach, wśród traw i mchów np. Sphagnum.W wilgotnych lasach, łąkach, na torfowiskach, wśród traw i mchów np. Sphagnum.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony