grzyby.pl

Hydropodia subalpina (Höhn.) Vizzini, Consiglio et M. Marchetti

mokronóżka bukowa, grzybówka brązowożółta, mokrostopek bukowy
Collybia pseudoradicata J.E. Lange et F.H. Møller · Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer [główna w czekliście] · Marasmiellus subalpinus (Höhn.) Singer · Mycena subalpina Höhn. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydropodia subalpina (mokronóżka bukowa)
28.05.1997, Třinec, Kojkovice, Czechy – pod olchami; copyright © by Bohdan Cienciała

owocnik

Kapelusz

Blaszki

Trzon

MiąższKapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodnikówWysyp zarodników

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach z drzewami liściastymi, zwłaszcza z bukami, na opadłych gałęziach, na glebach wapiennych, żyznych; kwiecień-sierpień.W lasach z drzewami liściastymi, zwłaszcza z bukami, na opadłych gałęziach, na glebach wapiennych, żyznych; kwiecień-sierpień.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem