grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Hohenbuehelia longipes (Boud.) M.M. Moser

Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hohenbuehelia HohenbueheliaHohenbueheliaHohenbuehelia fluxilisbocznianka brązowawa (Hohenbuehelia petaloides)