grzyby.pl

Neoantrodia serialis (Fr.) Audet

jamkokora rzędowa, jamkówka rzędowa
Antrodia serialis (Fr.) Donk [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Nie znaleziona literatura id: ""
znaleziska Neoantrodia serialis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

FF-92 359584 FG-33 260195

ID260195 Antrodia serialis; las między Lipowcem a Zyndranową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2015.05.17; las bukowy z pojedynczymi jodłami i in.; na jodłowej kłodzie kilka zlewających się owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 756826 fot. 756827 fot. 756828

ID359584 Neoantrodia serialis; ok. 1,5 km NE od Bratkówki (Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FF-92; 2022.08.01; las z głównym udziałem jodły, buka, dębu, sosny, grabu i in; powalona jodła, zmurszała jodła owocnik wyrastający wokół otworu i spod odstającej kory; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1358555 fot. 1358556 fot. 1358557 fot. 1358558 fot. 1358559

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji