takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Henningsomyces puber (Romell ex W.B. Cooke) D.A. Reid

na stronie — znaleziska