takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Helvella costifera Nannf.