takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Helvella corium (O. Weberb.) Massee