grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Velutarina rufo-olivacea (Alb. et Schwein.) Korf

występowanie

Na martwych łodygach jeżyn.