grzyby.pl

Velutarina rufo-olivacea (Alb. et Schwein.) Korf

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Na martwych łodygach jeżyn.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1162]
    Velutarina rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) Korf · publikacje: Ślusarczyk 2009, Ślusarczyk 2012, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019

znaleziska Velutarina rufo-olivacea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 313972 DE-55 278137 GC-01 279295 278431

ID278137 Velutarina rufo-olivacea; 0,2 km N od oczyszczalni ścieków w Radomsku, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.02.24; pas zarośli przy torowisku -tarnina, jabłonie, dęby; na gałęzi tarniny (?) pozostawionej po wycince, leżącej w kupie chrustu grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 2,7" N i 19st 25' 18,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/826079.html

 ID278431  Velutarina rufo-olivacea; kilkaset metrów na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.02.14; las iglasty; na złamanym pędzie leszczyny masowo na znacznej długości; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005943, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 830547
Zdjęcie prezentuje owocniki hodowane w domu.
Okres wiosenny 2016 okazał się dla tego gatunku bardzo sprzyjający. W tej samej lokalizacji, w promieniu około 1km znalazłem co najmniej kilka jej stanowisk, wszystkie na leszczynie.

 ID279295  Velutarina rufo-olivacea; skraj Pusczy Knyszyńskiej, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.03.20; zadrzewienie mieszane w pobliżu rzeki Supraśl; na złamanym konarze czeremchy masowo na znacznej długości; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005939, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 833406

ID313972 Velutarina rufo-olivacea; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.03.14; Zabudowane siedlisko rolne.; Ubiegłoroczny pęd Rubus sp. 5 apotecjów w rozproszeniu.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji