Godronia spiraeae (Rehm) Seaver

na stronie — znaleziska