Geastrum berkeleyi Massee

gwiazdosz angielski
Geastrum pseudostriatum Hollos · Geastrum hollosii Stanek
Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)
24.06.2006, Svaty Jan Moravski, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)
Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)
Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)
Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)

cechy makroskopowe

Owocnik w stanie zamkniętym, podziemny, kulisty, 10-35 mm [130], 50-100 mm [127], 20-130 mm [116] średnicy. Dojrzały owocnik na powierzchni ziemi.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) kulistawe, 7-28 mm [130], 15-30 [127] mm, (5)10-20(43) mm [116] średnicy, z wyraźną apofizą, w stanie wyschniętym z wyraźną szyjką, 2-5(7) mm [127], 1-5 mm [116]długości; powierzchnia wyraźnie szorstka, z drobnymi granulkami; ochrowobrązowa, ciemnobrązowa, z wiekiem płowieje, szarobrązowa, popielata .

space

Gleba dojrzała ciemna czekoladowobrązowa. Kolumella duża wyraźna, u góry półkulista, watowata, siega do połowy wysokości endoperydium.

cechy mikroskopowe

Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)
Zarodniki kuliste, szorstkie, (4.5)5-7(7.5) µm [130], (3.5)4.1-4.3(5) µm, z brodawkami stożkowatymi do cylindrycznych, 0.5-1 µm wysokości, 14-20 na obwodzie [127], 5.5-7(7.5) µm [116].

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.15 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rzadki, częstszy na południu Europy. Pojawia się na kserotermicznych, piaszczystych stanowiskach, w lasach i zroślach.

Statusy czerwonej listy. [125]: Ex–wymarły lub zaginiony

uwagi

Podobny Geastrum kotlabae ma higroskopijne ramiona i siedzące, bez szyjki, endoperydium.

space

Z wyglądku podobny gwiazdosz karzełkowaty (Geastrum schmidelii) ma powierzchnię endoperydium matową, względnie oszronioną, i mniejsze owocniki bez apofizy.

znalezisko 20060624.3.06 - Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski); Svaty Jan Moravski, Słowacja
15f · 20060624.3.06
leg. M. Jeppson, Adamcik, det. M. Jeppson
/Svaty Jan Moravski, Słowacja/
znaleziska Geastrum berkeleyi na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.09.14
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

BD-48 68907

 ID68907  Geastrum berkeleyi; Rąbiń, ur. Rąbiń, oddz. 142, BD-48; 2007.06.19; las liściasty, obecność jesionów, głogu; na ziemi 2 egzemplarze obok siebie; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/19.06.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A. 2008. „Grzyby wielkoowocnikowe zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego”. Praca Doktorska wykonana w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii UAM, pod kier. prof. dr hab. Anny Bujakiewicz (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

literatura · references
· Dorfelt, Heinrich, 1985 — Erdsterne: Geastracae und Astraeaceae. p.57 [130]
· Sarasini, M., 2005 — Gasteromiceti epigei. p.69 [127]
· Mornand, J., 1990 — Les Gasteromycetes de France (6 Ä Lycoperdales). p.42 [116]
· Hansen, L., Knudsen, H., 1997 — Nordic Macromycetes vol. 3. Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes. p.342 [110]
· Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.74 [14]
· Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.97 [141]
· , 2014 — Rozporządzenie Ministra Środowiska 2014 z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. [50.14]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #1921
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.04.2017 · powstała/was created 22.12.2006

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Geastrum_berkeleyi.htm"> Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>