grzyby.pl
chronionyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· ochrona ścisła (I.15); b/wył. gosp. (§7.1)
· Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Geastrum berkeleyi Massee

gwiazdosz angielski
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista /Wojewoda W., 2003 [105]/ i Mycobank podają gwiazdosza chropowatego (Geastrum pseudostriatum)Geastrum hollosii V.J. Stanek jako synonim tego gatunku; w GBIF te gatunki są rozdzielone. (2022-11-30)
Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)
24.06.2006, Svaty Jan Moravski, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)
Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)
Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)
Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)

cechy makroskopowe

Owocnik w stanie zamkniętym, podziemny, kulisty, 10 – 35 mm [130], 50 – 100 mm [127], 20 – 130 mm [116] średnicy. Dojrzały owocnik na powierzchni ziemi.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) kulistawe, 7 – 28 mm [130], 15 – 30 [127] mm, (5) 10 – 20 (43) mm [116] średnicy, z wyraźną apofizą, w stanie wyschniętym z wyraźną szyjką, 2 – 5 (7) mm [127], 1 – 5 mm [116]długości; powierzchnia wyraźnie szorstka, z drobnymi granulkami; ochrowobrązowa, ciemnobrązowa, z wiekiem płowieje, szarobrązowa, popielata .

space

Gleba dojrzała ciemna czekoladowobrązowa. Kolumella duża wyraźna, u góry półkulista, watowata, siega do połowy wysokości endoperydium.

cechy mikroskopowe

Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski)
Zarodniki kuliste, szorstkie, (4.5) 5 – 7 (7.5) µm [130], (3.5) 4.1 – 4.3 (5) µm, z brodawkami stożkowatymi do cylindrycznych, 0.5 – 1 µm wysokości, 14 – 20 na obwodzie [127], 5.5 – 7 (7.5) µm [116].

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.15 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rzadki, częstszy na południu Europy. Pojawia się na kserotermicznych, piaszczystych stanowiskach, w lasach i zroślach.

Statusy czerwonej listy. [125]: Ex–wymarły lub zaginiony
Podobny Geastrum kotlabae ma higroskopijne ramiona i siedzące, bez szyjki, endoperydium.

space

Z wyglądku podobny gwiazdosz karzełkowaty (Geastrum nanum) ma powierzchnię endoperydium matową, względnie oszronioną, i mniejsze owocniki bez apofizy.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060624.3.06 - Geastrum berkeleyi (gwiazdosz angielski); Svaty Jan Moravski, Słowacja
060624-3
leg. M. Jeppson, Adamcik, det. M. Jeppson
/Svaty Jan Moravski, Słowacja/ #15