takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Galerina perplexa A.H. Sm.