grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Galerina graminea (Velen.) Kühner

hełmówka murawowa
Galerina laevis Singer
Galerina Galerina Galerina GalerinaGalerinaGalerina calyptratahełmówka śródmchowa (Galerina subclavata)
Galerina graminea (hełmówka murawowa)
07.12.2015, Gm. Lwówek Śl. k. Soboty, Pogórze Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Galerina graminea (hełmówka murawowa)
Galerina graminea (hełmówka murawowa)
Galerina graminea (hełmówka murawowa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20151207.07122015-10JS.jsb - Galerina graminea (hełmówka murawowa); Gm. Lwówek Śl. k. Soboty, Pogórze Kaczawskie
151207-07122015-10JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Lwówek Śl. k. Soboty, Pogórze Kaczawskie/ #4