Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID149159 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID79535 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID79535 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID149159 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na zmurszałym drewnie liściastym; sierpień-wrzesień.

jadalne czy trujące?

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Ripková et al. (2010)[2123]Ripková et al. (2010) The delimitation of Flammulina fennae.[2123], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Flammulina fennae (płomiennica letnia) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 357625 BD08 149159 BD33 156178 CC15 339839 DA80 335907 DD85 293908 DF17 296213 DF85 79535 GC01 294861 GC11 210682

ID 79 535 oznaczenie: Flammulina fennae; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, Beskid Mały, DF85; data zbioru: 9 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla pionierskie z młodymi jaworami, jesionami i bzem czarnym, na leżącej jabłoni, 5 owocników w grupie; leg. Piotr Chachuła, det. Krzysztof Kołodziejczyk/Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/PCh/070809/0001; uwagi: Szczegóły oraz fot. mikro na stronie: [bf:112274]; fot.126285 fot.126286 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 112274 ;

ID 149 159 oznaczenie: Flammulina fennae; lokalizacja: Poznań, Park Sołacki, od strony ul. Mazowieckiej, na pn. od stawów powstałych ze spiętrzenia strumienia Bogdanka, BD08; data zbioru: 26 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: 100-letni wielogatunkowy park miejski o charakterze krajobrazowym z udziałem dorodnych buków, poza tym grab, klon, topola, lipa, gatunki egzotyczne, pniak pozostały po wycięciu drzewa gatunku liściastego, w wiązkach po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt owocników, ok. 10 wiązek w różnych miejscach pniaka; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/13.11.09; uwagi: wątek na bio-forum zawiera obszerną dokumentację fotograficzną [bf:277150]; przykładowe owocniki:; fot.284086 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: Tak, wykonane 26.09., 09.10., 14.10. 2009]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 277150 ;

ID 156 178 oznaczenie: Flammulina fennae; lokalizacja: Wolsztyn, Park Miejski nad j. Wolsztyńskim, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie, BD33; data zbioru: 30 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park przypałacowy położony nad jeziorem, w pobliżu strefy zalewowej na przesmyku między dwoma jeziorami, zadrzewienie: gatunki liściaste: grab, lipa, olsza, dąb, buk, topola, klon jesionolistny, jesion, miłorząb i inne, o ile dobrze pamiętam (brak notatki!) na zagrzebanym w ziemi drewnie, wiązka 30 owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/BK/10.02.11; uwagi: przybliżone współrzędne parku dla obliczenia ATPOL N 52°06'58,6'' E 16°06'31,7''; fot.306310 fot.306311 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

306310
306311

ID 210 682 oznaczenie: Flammulina fennae; lokalizacja: 200 m na SE od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 29 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą liściastych (grab, dąb), na pniaku, prawdopodobnie grabowym, kilka owocników w jednej kępce; leg. Mirosław Gryc, det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: zostanie wysłany; uwagi: fot.544278 [notatka: nie] [fotografie: tak];

544278

ID 293 908 oznaczenie: Flammulina fennae; lokalizacja: Pabianice, ul. Pułaskiego 29, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 10 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, pozornie z ziemi, w rzeczywistości na korzeniach ligustru pospolitego, w wiązce kilkudziesięciu owocników; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006575; uwagi: [bf:889954] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 889954 ;

ID 294 861 oznaczenie: Flammulina fennae; lokalizacja: około 2 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 13 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na korzeniach wywróconej lipy, kilkadziesi±t owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005397; uwagi: fot.894610 fot.894611 [notatka: nie] [fotografie: tak];

894610
894611

ID 296 213 oznaczenie: Flammulina fennae; lokalizacja: Mokrus, pow. zawierciański, woj. śląskie, DF17; data zbioru: 12 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie jodłowy, na ziemi, przy dębie, w kępce; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0005150; uwagi: fot.875571; fot.875572; [bf:875570] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 875570 ;

ID 335 907 oznaczenie: Flammulina fennae; lokalizacja: Gdańsk ul. Norblina, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 18 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, szpaler lip, lipa, dwie kępki po kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1170597 fot.1170598 fot.1170599 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1170597
1170598
1170599

ID 339 839 oznaczenie: Flammulina fennae; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 11 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Śródpolne przydroże - starodrzew (jesion, klon, grab, i in.), Pozornie z ziemi, 2 owocniki; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1192530 fot.1192531; Eksykat uzupełniony owocnikiem z dnia: 06.11.2020 r.; [bf:1188368] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1188368 ;

ID 357 625 oznaczenie: Flammulina fennae; lokalizacja: 50.083252, 20.034968 oraz 50.080091, 20.029100, pow. krakowski, woj. małopolskie; data zbioru: 7 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan na osiedlu, w miejscu gdzie kiedys rosły lipy, na zakopanych pozostałościach po lipie, w grupie, od kilku do kilkunastu; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: BGF0009244, BGF0009210; uwagi: stanowiska obserwowane od kilku lat.; https://www.youtube.com/watch?v=1ug32qCK9es; fot.1336681 fot.1336682 fot.1336683 [fotografie: tak];

1336681
1336682
1336683
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji