takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Echinoderma pseudoasperulum (Knudsen) Bon [as 'pseudoasperula']

Lepiota pseudoasperula (Knudsen) Knudsen