takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Echinoderma carinii (Bres.) Bon

Lepiota carinii Bres.