grzyby.pl

Dichomitus campestris (Quél.) Domański & Orlicz

czarnoporek poduszeczkowaty
Coriolellus campestris (Quél.) Bondartsev · Szczepkamyces campestris (Quél.) Zmitr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dichomitus Dichomitus Dichomitus DichomitusDichomitusczarnoporek brązowiejący (Dichomitus albidofuscus)czarnoporek wrośniakowaty (Dichomitus squalens)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na martwych, cienkich gałęziach drzew i krzewów liściastych; latem i jesienią.W lasach, na martwych, cienkich gałęziach drzew i krzewów liściastych; latem i jesienią.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie