grzyby.pl

Cerioporus stereoides (Fr.) Zmitr. et Kovalenko

żagwiak drobnopory, jamczatka drobnopora
Antrodia stereoides (Fr.) Bondartsev et Singer · Datronia epilobii (P. Karst.) Donk · Datronia stereoides (Fr.) Ryvarden [główna w czekliście] · Podofomes stereoides (Fr.) Gorjón
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈