niejadalny

Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.

gmatwica chropowata
Daedalea confragosa (Bolton) Pers.
na stronie — budowa owocnika · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata)

03.10.2006, Trzeboń, Czechy; copyright © by Marek Snowarski

Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata)

za pasem wydm nadmorskich, na leżącej gałęzi brzozy; wyraźnie widać koncentryczne strefowanie i nierówną powierzchnię

Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata)

na martwej, opadłej gałęzi brzozy

budowa owocnika

Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata)
Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata)
Owocnik białawy, przez cielistobiaławą, orzechową, ciemnieje do dymnego, ciemnodymnego i ziemistego, niektóre egzemplarze mogą mieć barwę morelową lub słomkowożółtą z czerwonobrunatnymi lub kasztanowymi pręgami, stare owocniki ulegają odbarwieniu; wymiary kapeluszy 40-100 x 80-220 mm i 15-50 mm grubości, owocnik przyrośnięty bokiem, pojedynczy lub dachówkowato ułożonych kilka owocników; półkulisty, konsolowaty, dość cienki, nieco wypukły lub płaski, często z garbkiem u nasady; powierzchnia naga, nierówna, wyraźnie strefowana i nieznacznie żłobkowana, chropowata lub promieniście pomarszczona; brzeg dość tępy, bledszy.

space

Sporocarp whitish, through flesh-white, nutty, then darkens to smoke, dark smoke and earth-colour, some specimens can be apricot or straw-coloured with red-brown or chestnut stipes, old sporocarps become decolourized; size of caps 40-100 x 80-220 mm and 15-50 mm thick, sporocarp sessile, single or a few sporocarps forming overlapping shelves; hemispherical, bracketlike, quite thin, slightly convex or flat, often with an umbo at the base; surface glabrous, uneven, distinctly zoned and slightly grooved, rough or radially wrinkled; margin quite obtuse, paler.

space

występowanie

Owocniki jednoroczne, dość trwałe często występują na osłabionych drzewach liściastych jak wierzba, brzoza, olsza, rzadziej na innych. Częściej spotykany na nizinach i w cieplejszych rejonach kraju.

Common. Sporocarps annual, on week hardwood trees as Salix, Betula, Alnus.

wartość

Niejadalny. Powoduje białą zgniliznę drewna.

Inedible. Cause white rot.

uwagi

nie ma tej fotografii (w tabeli Fotografie) /gatunki/Daedaleopsis_tricolor.htm
Gatunek bardzo zmienny, zwłaszcza w ubarwieniu. Często spotykanym gatunkiem o podobnym hymeforze jest gmatwek dębowy (Daedalea quercina), wyrasta głównie na martwych pniakach drzew liściastych (często dębu). Owocnik jest grubszy, ma większe i szersze pory.

space

znalezisko 20061003.1.06 - Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata); Trzeboń, Czechy

6f · 20061003.1.06
/Trzeboń, Czechy/

znalezisko 19980729.9.98 - Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata); okolice Kołobrzegu, wybrzeże

2f · 19980729.9.98
leg. Marek Snowarski
/okolice Kołobrzegu, wybrzeże/

znalezisko 19991004.5.99 - Daedaleopsis confragosa (gmatwica chropowata); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich

2f · 19991004.5.99
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/