grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Cystolepiota petasiformis (Murrill) Vellinga

Cystolepiota pulverulenta (Huijsman) Vellinga