grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Cystolepiota fumosifolia (Murrill) Vellinga

Cystolepiota cystidiosa (A.H. Sm.) Bon
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cystolepiota Cystolepiota Cystolepiota CystolepiotaCystolepiotaczubniczka bukowa (Cystolepiota adulterina)Cystolepiota petasiformis
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID298759 (© autora fot.); copyright © by GREJ