takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cystolepiota fumosifolia (Murrill) Vellinga

Cystolepiota cystidiosa (A.H. Sm.) Bon
GREJ: ID298759 (© autora fot.); copyright © by GREJ