grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Cortinarius saniosus (Fr.) Fr.

zasłonak włóknistożółty zasłonak cienki