grzyby.pl

Cortinarius saniosus (Fr.) Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]

zasłonak włóknistożółty, zasłonak cienki
Cortinarius aureomarginatus A. Pearson ex P.D. Orton [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius bavaricus M.M. Moser [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius chrysomallus Lamoure [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Flammula saniosa (Fr.) P. Kumm. · Hydrocybe saniosa (Fr.) Wünsche
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych, rzadko w czysto świerkowych lub sosnowych, także na torfowiskach, często pod wierzbami, czasem wśród mchów torfowców, czasem na otwartej przestrzeni, na przydrożach i wilgotnych piaskach; maj-październik.W lasach liściastych i mieszanych, rzadko w czysto świerkowych lub sosnowych, także na torfowiskach, często pod wierzbami, czasem wśród mchów torfowców, czasem na otwartej przestrzeni, na przydrożach i wilgotnych piaskach; maj-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem