red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Cortinarius rigens (Pers.) Fr

zasłonak korzeniastotrzonowy zasłonak sztywny
Cortinarius duracinus Fr.