takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Cortinarius coleoptera H. Lindstr. et Soop