red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Cortinarius balteatocumatilis R. Hry. ex P.D. Orton

zasłonak modrordzawy
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi