takson nie ujęty w czekliście

Corticium erikssonii Jülich