grzyby.pl

Corticium boreoroseum Boidin et Lanq.

Corticium lundellii (J. Erikss.) Jülich · Dendrocorticium lundellii (J. Erikss.) M.J. Larsen et Gilb. · Laeticorticium lundellii J. Erikss.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Corticium Corticium Corticium CorticiumCorticiumCorticium erikssoniipowłocznik różowy (Corticium roseum)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]