grzyby.pl

Coprinopsis narcotica (Batsch) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus narcoticus (Batsch) Fr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na odchodach i ziemi nawożonej obornikiem.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Coprinopsis narcotica na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB-00 206474 CC-83 196238

 ID196238  Coprinus narcoticus; Gniezno, Park Miejski, pow. Gniezno, woj. wielkopolskie, CC-83; 2011.07.04; park miejski; na ziemi wśród trawy kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/110704/0006, jedna fotografia, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: eksykat
fot. 468834

 ID206474  Coprinus narcoticus; 1,3 km W od m. Obroty, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2012.09.06; las mieszany; na ziemi wokół kałuży kilkadziesiąt owocników pojedynczo i grupowo; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/120906/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/511914.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 523555

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji